ITEM METADATA RECORD
Title: Nieuwe respiratoire virusinfecties
Authors: Peetermans, Willy ×
Van Wijngaerden, Eric
Van Ranst, Marc #
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:60 issue:6 pages:411-419
Abstract: SARS, veroorzaakt door een voordien onbekend coronavirus, is zeer besmettelijk voor nauwe contactpersonen. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door koorts en malaise, gevolgd door dyspneu en hoesten. Er ontstaat dan een pneumonie, die bij 20% van de patiënten evolueert naar respiratoire insufficiëntie. De diagnose steunt op klinische en epidemiologische gegevens tezamen met PCR of serologie. Er is nog geen duidelijkheid over de beste behandelingsstrategie. Het is onzeker hoe de epidemiologie van SARS zal evolueren.
hMPV veroorzaakt bij kinderen een beeld dat sterk gelijkt op een infectie met RSV, namelijk koorts, bronchiolitis en pneumonie. Bij adolescenten en volwassenen is de kliniek vaak milder. De diagnose steunt op PCR of serologie. De behandeling is louter symptomatisch.
Vogelgriep of vogelpest wordt veroorzaakt door directe transmissie naar de mens van hoog-pathogene aviaire influenzavirussen van het H5- of H7-type. Bij de recente vogelpestepidemie in Nederland en België was er transmissie naar de mens en ook transmissie van mens naar mens. Het voornaamste symptoom was conjunctivitis. Oseltamivir bleek doeltreffend in de preventie en de behandeling van vogelgriep bij de mens. Het gelijktijdig vóórkomen van aviaire en humane influenzavirussen houdt het gevaar in voor recombinatie en het ontstaan van een nieuwe pandemie.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.