ITEM METADATA RECORD
Title: SARS ("severe acute respiratory syndrome"): een nieuwe virale longaandoening
Authors: Vijgen, Leen
Van Bleyenbergh, P
Keyaerts, Els
Moës, Elien
Demedts, Maurice
Lagrou, Katrien
Peetermans, Willy
Van Ranst, Marc # ×
Issue Date: Aug-2003
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:59 issue:16-17 pages:971-977
Abstract: "Severe acute respiratory syndrome" (SARS) is een nieuwe besmettelijke ziekte die voor het eerst opdook einde november 2002 in de Chinese provincie Guangdong. In de loop van februari en maart 2003 begon deze atypische longaandoening zich te verspreiden naar verschillende landen over de hele wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) stuurde op 15 maart 2003 een alarmbericht de wereld rond om te waarschuwen voor deze aandoening, waarvan de voornaamste symptomen hoge koorts, malaise, een niet-productieve hoest en dyspneu zijn. Ongeveer twee weken na de WGO-waarschuwing werd een nieuw type coronavirus geïdentificeerd als oorzaak van SARS. Fylogenetische analyse van het genoom van het SARS-coronavirus (SARS-CoV) toonde aan dat dit nieuw type coronavirus niet nauw verwant is met de reeds gekende coronavirussen. Een mogelijke dierlijke oorsprong wordt aangenomen, aangezien een genetisch zeer verwant coronavirus kon worden geïdentificeerd bij civetkatten. Tot op heden (11 juli 2003) bedraagt het cumulatieve aantal SARS-gevallen 8.437, en stierven er 183 patiënten. De epidemie lijkt op dit moment onder controle. Taiwan was op 5 juli 2003 het laatste land dat door de WGO terug SARS-vrij werd verklaard. Een optimale waakzaamheid is echter nog steeds van zeer groot belang om een heropflakkering van de SARS-uitbraak te voorkomen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
Pneumology
Laboratory of Clinical Bacteriology and Mycology
Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.