ITEM METADATA RECORD
Title: De Digitale Ontsluiting van het Zonnebeekse Abdijarchief (Doza). Een primeur in Vlaanderen en een aanzet tot verder historisch onderzoek
Authors: Trio, Paul # ×
Issue Date: 2007
Series Title: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge vol:144 pages:371-391
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Kulak Kortrijk
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.