ITEM METADATA RECORD
Title: Het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 inzake de bemiddelingsovereenkomsten tussen vastgoedmakelaar en consument: een effectieve oplossing voor de knelpunten uit het verleden?
Authors: Swaenepoel, Elke # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil issue:7 pages:399-416
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.