ITEM METADATA RECORD
Title: Intercollegiale toetsing onder huisartsen
Authors: van Herk, Ruud ×
Klazinga, Niek S.
Schepers, Rita
Casparie, Anton F. #
Issue Date: 1996
Series Title: Medisch contact vol:51 issue:33-34 pages:1049-1052
Abstract: In 1989 werd deelname van huisartsen aan medical audit door de Britse overheid verplicht gesteld. Dit tot tevredenheid van het Royal College of General Practitioners, dat een minderheid aan huisartsen vertegenwoordigt. Ondanks deze externe druk op huisartsen wordt audit traag en gefragmenteerd ingevoerd en zijn de eerste evaluaties allesbehalve rooskleurig. Beschreven wordt hoe bij huisartsen in het Verenigd Koninkrijk intercollegiale toetsing werd ingevoerd en hoe dit zich ontwikkelde tot een steeds meer marktgericht systeem, hoe huisartsen in verzet kwamen tegen een wettelijke toetsing en hoe de medical audit in de praktijk is geregeld.
ISSN: 0025-8245
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.