ITEM METADATA RECORD
Title: Religieus fictionalisme, sciëntisme en openbaringsgeloof. Een antwoord aan Patrick Loobuyck
Authors: Cuypers, Stefaan
Issue Date: 2007
Publisher: Acco
Host Document: Niet los van God? Geloof en wetenschap pages:291-300
Abstract: Volgens Patrick Loobuyck, in zijn essay "Leven op basis van wetenschappelijke kennis: noodzakelijk maar onmogelijk? Voorstelling van het fictionalistisch perspectief", biedt het fictionalisme ons een interessante mogelijkheid om de leefwereld met haar centrale noties van persoon en vrije wil, alsook het morele en religieuze discours, te redden van het wetenschappelijk imperialisme, zonder dat we de wetenschappen moeten verloochenen of ons irrationeel of schizofreen moeten opstellen. In mijn kritische respons zal ik wijzen op (1) een belangrijke vooronderstelling van deze positie, (2) een logische moeilijkheid bij het innemen van deze positie vanuit het standpunt van de eerste persoon en (3) een specifiek probleem voor het religieus fictionalisme om adequaat om te gaan met het openbaringsgeloof van de gelovige.
ISBN: 978-90-334-6645-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Logic and Analytical Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.