ITEM METADATA RECORD
Title: De Wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy en elektronische handel. Een eerste verkenning
Authors: Steennot, Reinhard ×
Terryn, Evelyne #
Issue Date: 2006
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig weekblad issue:27 pages:1041-1050
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.