ITEM METADATA RECORD
Title: Maten voor de formele kwaliteit van Belgische jaarrekeningen
Other Titles: DTEW onderzoeksrapport nr. 9433
Authors: Van Landeghem, Georges
Issue Date: Nov-1994
Publisher: K.U.Leuven, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen
Abstract: Het doel van dit rapport is viervoudig. Ten eerste geeft de tekst een overzicht van de verschillende aspecten van de beoordeling van de formele kwaliteit van jaarrekeningen. Ten tweede vormt het rapport een technisch hulpmiddel voor wie de formele kwaliteit van een jaarrekening wil nagaan. Ten derde stelt het rapport een nieuw type van formele-kwaliteitsmaat voor. Ten vierde wordt een poging gedaan om het verband en verschil aan te geven tussen de formele kwaliteit van een jaarrekening en het begrip 'getrouw beeld'.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.