ITEM METADATA RECORD
Title: 'Waarin allen kunnen geven en ontvangen'. Bij de veertigste verjaardag van Populorum progressio
Authors: Verstraeten, Johan # ×
Issue Date: 2007
Series Title: Streven: cultureel maatschappelijk maandblad vol:74 issue:11 pages:963-972
Abstract: Dit artikel bespreekt de historische betekenis van Populorum progressio (1967), inclusief de invloed van Lebret. Het toont aan dat de ideeën over structurele rechtvaardigheid en over de armen als subject van hun eigen geschiedenis in recente teksten van het leergezag van de katholieke kerk op de achtergrond verdwijnen ten voordele van een meer op caritas gerichte benadering. Dit is onder meer het geval in Centesimus annus (1991) en het Compendium van de sociale leer van de Kerk (2004).
ISSN: 0039-2324
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.