ITEM METADATA RECORD
Title: Meditaties bij een machine. Een andere inleiding in de filosofie
Authors: Cortois, Paul
Issue Date: 2007
Publisher: Acco
Abstract: Welke zijn de fundamentele menselijke interesses? Zijn we in alles voortgedreven door kennisdrang? Of door het motief van de drang tot beheersing van onze omgeving, zoals die blijkt uit de expansie van de techniek op alle terreinen, ons eigen lichaam inbegrepen? Of door iets anders nog, dat méér met belichaming en bewogenheid heeft te maken? Spontaan komen we terecht in een historische vraagstelling, die de wetenschappen evengoed meesleurt als de filosofie zelf, aangezien beide voor het grootste gedeelte van onze geschiedenis in een gezamenlijke beweging zijn opgebouwd. De vraag naar de aard van en de verhouding tussen de interesses verwijst naar die geschiedenis: spanningen en allianties ertussen laten zien welke betekenis ze, in onze cultuur althans, hebben verworven. In Meditaties bij een machine pleit de auteur voor een vreedzame co-existentie zonder synthese tussen de verklarende theorie, de technische maakbaarheid en de ‘magie’ van sterk belichaamde symbolische betekenis: de magie van het alledaagse, het esthetische, het rituele, het manifeste.
ISBN: 978-90-334-6463-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Metaphysics, Philosophy of Religion and Philosophy of Culture

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.