ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie van: H. Duits (ed.), Een lezer aan het woord: studies van L. Strengholt; H. van Iperen e.a. (eds.), Van die becooringen des duvels; I. van Damme e.a. (eds.), Een stad vol boeken: bibliotheken en leescultuur in Brugge in de 16de eeuw; E. Ibsch e.a. (eds.), De literaire dood
Authors: Porteman, Karel
Issue Date: 1999
Series Title: Spiegel der Letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap vol:41 issue:1 pages:161-162
ISSN: 0038-7479
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Dutch Literature @ Leuven (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.