ITEM METADATA RECORD
Title: Paradoxaal federalisme: samenwerking tussen Belgische overheden onderling is juridisch moeilijker dan met vreemde staten
Authors: Van Eeckhoutte, Dries # ×
Issue Date: 19-Dec-2007
Publisher: Kluwer
Series Title: De juristenkrant: een actuele kijk op het recht vol:2007 issue:160 pages:12-13
Abstract: Volgens een recent advies van de Raad van state is er binnen het huidige grondwettelijk kader voor de samenwerking tussen gewesten, gemeenschappen en de federale overheid enkel ruimte voor het gebruik van samenwerkingsakkoorden en niet voor andere, meer flexibele juridische instrumenten. Dat heeft tot gevolg dat het voor de overheden in de Belgische federale staat juridisch moeilijker is om onderling samen te werken dan met hun buitenlandse collega's. Volgens de auteur zou een vlottere juridische samenwerking tussen gewesten, gemeenschappen en federale overheid, dan ook een aandachtspunt moeten zijn bij een mogelijke staatshervorming.
ISSN: 1374-3538
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
paradoxaalfederalisme.pdfscanned article Published 195KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.