ITEM METADATA RECORD
Title: Kinderen van buitenlandse of onbekende nationaliteit zonder identiteitsdocumenten en/of verblijfstitel in België. Een verkennende studie van enkele interne en internationale rechtsbronnen die de versteviging van de verblijfspositie van deze jongeren in België kunnen bevorderen
Authors: Foblets, M
Issue Date: 1998
Publisher: Maklu
Host Document: Illegalen en rechten van de mens (Jaarboek Interuniversitair Centrum Mensenrechten, studiedag 7 maart 1997 pages:105-147
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.