ITEM METADATA RECORD
Title: De effecten van de evaluatie-ervaring op de percepties van studenten over assessment
Authors: Struyven, Katrien ×
Dochy, Filip
Janssens, Steven
Schelfhout, Wouter
Gielen, Sarah #
Issue Date: 2006
Series Title: Pedagogische Studiën vol:83 issue:1 pages:35-54
Abstract: Deze studie onderzoekt de effecten van de concrete ervaring met een ongekende evaluatievorm op de percepties van studenten ten aanzien van deze evaluatievorm en ‘assessment’. Daartoe werd een cursus Ontwikkelings-psychologie ingericht waarbij vier evaluatievormen – namelijk een meerkeuzetoets, een casusexamen, een ‘peer assessment’ en een portfolio – werden toegekend aan vijf onderzoeksgroepen (N= 612). Data werden verzameld via een ‘pretest-posttest design’ met vragenlijsten. De resultaten tonen aan dat onbekende evaluatievormen aanvankelijk onbemind zijn. Onzekerheid over de procedure en de invloed op de prestaties leidt tot een kritische, weerhoudende attitude. Niettegenstaande ondervindt elke evaluatievorm na het examen een toename van positieve percepties, evenals verwante evaluatievormen. De proportionele toename verschilt echter van methode tot methode. Hoe positiever de ervaringen met de evaluatievorm, des te hoger is de toename van positieve percepties. Het nastreven van positieve ervaringen, zelfs met ongekende evaluatievormen, lijkt bijgevolg een aangewezen innovatiestrategie.
Description: 01
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Educational Sciences Research Units (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
struyven_dochy_2006_01.pdf Published 624KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.