ITEM METADATA RECORD
Title: Op zoek naar de pedagogische betekenis van onderwijs. Voorbij functionalisme en paradigmadruk
Authors: Kelchtermans, Geert ×
Simons, Maarten #
Issue Date: 2007
Series Title: Pedagogische Studiën vol:84 pages:145-152
Abstract: Dit artikel gebruikt de gerapporteerde studies uit het themanummer als exemplarische casussen om een balans op te maken van de onderzoeksbelangstelling voor “het pedagogische” in het onderwijs. De analyse van de studies leidt tot een aantal kritische bedenkingen bij de functionele benadering van de problematiek en bij de wijze waarop de studies empirisch-analytische methoden toepassen. Op basis van een ruimere duiding van de pedagogische professionaliteit in termen van “stijl” en van de pedagogische relatie in termen van “kwetsbaarheid” wordt gepleit voor veeleer kwalitatief onderzoek naar de pedagogische “betekenis” (in de plaats van de functie)
van onderwijs. Ten slotte worden ook vraagtekens geplaatst bij de algemene vooronderstellingen
van het onderzoek. De vraag wordt gesteld of waardevormend onderwijs wel in staat is de als problematisch ervaren individualisering te compenseren en of waarden wel zo expliciteerbaar en communiceerbaar zijn als vele onderzoekers lijken te denken. Deze vragen ondersteunen het pleidooi voor een kwalitatieve benadering, die meer perspectief biedt op onderzoeksresultaten die relevant zijn voor zowel de onderwijskundige theorievorming als voor de beroepspraktijk van de leerkrachten zelf.
Description: 01
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
ped_bet_ondw.pdf Published 919KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.