ITEM METADATA RECORD
Title: Civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen naar Belgisch en Nederlands recht
Authors: Geens, Koen
Issue Date: 1998
Publisher: Intersentia
Host Document: De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders pages:247-283
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.