ITEM METADATA RECORD
Title: Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen
Authors: Vananroye, Joeri
Issue Date: 1998
Publisher: Intersentia
Host Document: Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief: vergelijkende beschouwingen naar Belgisch en Nederlands recht pages:235-253
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law
Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.