ITEM METADATA RECORD
Title: Over bijgevoegde stellingen en de (on)bruikbaarheid van de Bibliotheca Hulthemiana als bron voor de boekgeschiedenis: een wederwoord
Authors: Verschaffel, Tom # ×
Issue Date: 1998
Series Title: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge: driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de geschiedenis en oudheden van Vlaanderen vol:135 pages:163-169
ISSN: 0770-0822
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.