ITEM METADATA RECORD
Title: Kroniek van rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen - institutioneel en procedureel Gemeenschapsrecht - gerechtelijk jaar 1996-1997
Authors: Foubert, Petra ×
Vanhamme, J #
Issue Date: 1998
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:1997-1998 pages:897-910
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for European Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.