ITEM METADATA RECORD
Title: De bijzondere verbeurdverklaring, de dwangsom en de burgerlijkepartijstelling in het raam van een herstelvordering. Enkele beschouwingen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie van 18 februari 1997 (noot onder Cass., 18 februari 1997)
Authors: Lust, Sabien # ×
Issue Date: 1998
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht / Droit Judiciaire et de la Preuve vol:1998 pages:54-61
ISSN: 2032-1171
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.