ITEM METADATA RECORD
Title: De lokale belastingen opnieuw in een nieuw kleedje. Over de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invorderingvan de provincie- en gemeentebelastingen, voor en na het arrest van het Arbitragehof van 18 maart 1998
Authors: Van Orshoven, Paul # ×
Issue Date: 1998
Series Title: Rechtskundig Weekblad pages:1449-1469
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.