ITEM METADATA RECORD
Title: De integratie van het milieurecht in de reclame: artikel 23 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument (W.H.P.C.)
Authors: Vanheule, Jan # ×
Issue Date: 1998
Series Title: Milieu- en Energierecht issue:2-3/4 pages:42-50, 113
ISSN: 1373-4342
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.