ITEM METADATA RECORD
Title: Investeren in Gemeenten: technische aspecten voor het schatten van capaciteit en het beoordelen van projecten, Studie in opdracht van VVSG en werkgroep Centrumgemeenten
Authors: Bouckaert, Geert
Van Nuffel, L
Issue Date: 1998
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.