ITEM METADATA RECORD
Title: Welke welzijnsrisico’s vertonen oudere werknemers? Enkele wenken naar het beleid op het vlak van de kwaliteit van de arbeid
Authors: Notelaers, Guy ×
De Witte, Hans #
Issue Date: 2005
Conference: Bijdrage aan het colloquium “De paradox van de oudere werknemers: Tussen de wens om te blijven en de zin om te vertrekken. Doorheen het prisma van de stereotypen en de analyse van de werkomstandigheden”. Brussel: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Description: 15
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.