ITEM METADATA RECORD
Title: Differential Item Functioning als methode om de equivalentie tussen computerondersteunde en papieren toetsen te achterhalen
Authors: Volckaert, Bartel ×
Janssen, Rianne #
Issue Date: 2005
Publisher: Academia Press
Host Document: Meten en onderwijskunde onderzoek. Proceedings van de 32e Onderwijs Research Dagen pages:417-418
Conference: Onderwijs Research Dagen edition:32 location:Gent date:30 mei - 1 juni 2005
Abstract: Deze studie gaat in op de vraag of een papieren toets biologie zonder meer ingewisseld mag worden door haar computerondersteunde variant. Het is immers goed mogelijk dat een papieren en een overeenkomstige computerondersteunde toets niet exact dezelfde vaardigheid meten. Doordat we bij deze vergelijkende studie niet louter stilstaan bij het verschil tussen de testscores op de beide toetsen, zoals de APA voorschrijft, maar ook het verschil nagaan op itemniveau op basis van een IRT-gebaseerde DIF-analyse, is een veel preciezere uitspraak over de vergelijkbaarheid van deze beide toetsen mogelijk. Op die manier worden immers ook de overeenkomstige discriminatie- en moelijkheidsparameters met elkaar vergeleken. Op basis van een reeks vergelijkende analyses aan de hand van het begrippenkader van De Boeck e.a. (2005) wordt uiteindelijk het meest passende model gekozen en een uitspraak gedaan over de mate van inwisselbaarheid.
Description: 15
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Leuven Institute for Educational Research (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.