ITEM METADATA RECORD
Title: Algemene vakken en beroepsleerlingen: op dezelfde golflengte? Motivatie van leerlingen en functioneren van leerkrachten algemene vakken in het beroepssecundair onderwijs
Authors: Creten, Hilde
Nijsmans, Ilse
Lens, Willy
Douterlungne, Mia
Cossey, Hubert
Issue Date: 1998
Publisher: Dept. Psychologie & HIVA.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Centre for Motivation Psychology (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.