ITEM METADATA RECORD
Title: Specifieke noden van ouderwordenden personen met een (verstandelijke) handicap
Authors: Maes, Beatrijs
Issue Date: 2007
Conference: Lezing in het kader van de studiedag "Leeftijdsbewust personeelsbeleid voor personen met een arbeidshandicap", van VLAB location:Gent
Description: 16
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Parenting and Special Education

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.