ITEM METADATA RECORD
Title: Interne en externe leerlingenbegeleiding: Het plaat(s)je van de schoolpsycholoog
Authors: De Beuckeleer, M
Verschueren, Karine
Issue Date: 2004
Conference: Bijdrage aan het colloquium "Maatschappelijke relevantie van het beroep van psychologen" van de Belgische Federatie van Psychologen (9 december)
Description: 22
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.