ITEM METADATA RECORD
Title: Gelijke kansen in secundaire scholen? Onderwijskundige en beleidsmatige implicaties van een onderzoek naar het verband tussen lesgroepsamenstelling, klaspraktijk, leerkrachtkenmerken, inzet en wiskundeprestaties
Authors: Opdenakker, M.C ×
Van Damme, Jan #
Issue Date: 2004
Series Title: Impuls voor Onderwijsbegeleiding vol:35 pages:60-70
Description: 22
ISSN: 1373-4318
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.