ITEM METADATA RECORD
Title: Zeg nooit zomaar googlen tegen zoeken op het internet
Authors: Bultheel, Adhemar # ×
Issue Date: Sep-2007
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: tijdschrift van wetenschap vol:19 pages:26-27
Abstract: Dit geeft een korte inleiding op de manier waarop Google zijn PageRank bepaalt. Dit herleidt zich tot een eigenvectorberekening voor een stochastische matrix.
URI: 
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:NUMA, Numerical Analysis and Applied Mathematics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
google.pdf Published 114KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.