ITEM METADATA RECORD
Title: De toenemende vergrijzing en verzilvering. Het belang van het globaal medisch dossier voor de zestigplusser
Authors: De Lepeleire, Jan ×
Heyrman, Jan #
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschr Geneesk vol:56 issue:19 pages:1362-1367
Abstract: Uitgaande van officiële demografische gegevens is het duidelijk dat de ouderenzorg zowel kwantitatief als kwalitatief erg belangrijk wordt. De vergrijzing en verzilvering nemen sterk toe. Sinds 1999 werd het Globaal Medisch Dossier (GMD) ingevoerd, dat aan zestigplussers de mogelijkheid biedt hun huisarts te vragen een medisch dossier aan te leggen. In deze bijdrage wordt geschetst wat het GMD precies inhoudt. Om het optimaal te kunnen gebruiken, is het wenselijk dat de (huis)arts, naast het gekende probleemgeoriënteerde model, ook andere kaders hanteert als de doelgerichte zorg, het kwetsbaarheidsconcept en het functionele zorgmodel.
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.