ITEM METADATA RECORD
Title: Anaal bloedverlies en colorectale kanker in de huisartsenpraktijk. Een diagnostische studie
Authors: Wauters, H ×
Van Casteren, V
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2002
Series Title: Huisarts Nu vol:31 issue:9 pages:440-442
Abstract: Anaal bloedverlies is meestal te wijten aan relatief banale aandoeningen. Nochtans stijgt de waarschijnlijkheid van colorectale kanker significant bij 60-plussers, vooral wanneer het bloedverlies geassocieerd is met vermoeidheid, gewichtsverlies of een palpabel gezwel. Deze diagnostische studie onderzocht de voorspellende waarde van anaal bloedverlies voor kankerdiagnose.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.