ITEM METADATA RECORD
Title: Detectie van alcoholmisbruik of -afhankelijkheid in de huisartsenpraktijk
Authors: Aertgeerts, Bert ×
Buntinx, Frank
Ansoms, S
Fevery, Johan #
Issue Date: 2002
Series Title: Huisarts Nu vol:31 issue:10 pages:468-479
Abstract: Patiënten met een drankprobleem worden door hun huisarts vaak niet herkend. Toch is een tijdige interventie van belang om de gezondheidsrisico's voor de patiënt en diens omgeving te beperken. Deze studie werd verricht op een steekproef van1.992 patiënten ouder dan achttien jaar uit een populatie van 69 praktijken van een welomschreven regio. Men onderzocht de diagnostische waarde van verschillende vragenlijsten en laboratoriumtests in het screenen van patiënten op alcoholabusus of -afhankelijkheid. Uit de vergeleijking van de verschillende screeningsinstrumenten komt de Five-shot-vragenlijst er als beste uit. Voor de huisarts met een drukke praktijk is deze korte en gebruiksvriendelijke questionnaire een handig en accuraat hulpinstrument in de detectie van patiênten met een drankprobleem. Laboratoriumtests scoren daarentegen zeer zwak.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Hepatology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.