ITEM METADATA RECORD
Title: De ideale context om huisartsen te doen samenwerken: een brainstorming in dertien lokale kwaliteitskringen
Authors: Grouwels, D ×
Heyrman, Jan
Goedhuys, Jo #
Issue Date: 2003
Series Title: Huisarts Nu vol:32 issue:1 pages:16-22
Abstract: Is samenwerking een thema dat huisartsen echt bezighoudt ? Hoe denken zij erover en welke maatregelen moet de overheid nemen om samenwerking voor hen aantrekkelijk te maken ? Via brainstormingsessies werd nagegaan wat er bij huisartsen in het veld leeft. Naast de vele drempels benadrukken de in ons onderzoek betrokken huisartsen dat zij wel bereid zijn de stap naar samenwerking te zetten. Maar met alleen een positieve ingesteldheid van de huisarts komt men er echter niet. Ook de overheid draagt een zeer grote verantwoordelijkheid wil samenwerking ingang vinden bij de beroepsgroep in de eerste lijn.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.