ITEM METADATA RECORD
Title: Huisartsen werken samen in één gemeente: het Lintse experiment
Authors: Blyweert, M ×
Creemers, M
De Lepeleire, Jan
Hillemans, C
Van Tichelt, K #
Issue Date: 2003
Series Title: Huisarts Nu vol:32 issue:1 pages:44-44
Abstract: Lint is een dorp bij Antwerpen met 8000 inwoners dat vier aparte huisartsprakijken telt: een dup- en drie solopraktijken. De onderlinge verstandhouding tussen deze huisartsen was al jaren bijzonder goed. Zij waagden de stap naar samenwerking. Sinds anderhalf jaar komen zij één keer per maand samen om de individuele praktijkvoering beter op mekaar af te stemmen. Dit resulteerde in een aantal tastbare afspraken.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.