ITEM METADATA RECORD
Title: Comorbiditeit bij dementerenden en niet-dementerenden thuis en in instellingen. Een vergelijkende studie
Authors: Stessens, Johan ×
Buntinx, Frank
De Lepeleire, Jan
Bartholomeeusen, Stephaan
Ylieff, M
Lafontaine, O #
Issue Date: 2003
Series Title: Huisarts Nu vol:32 issue:2 pages:83-90
Abstract: Dit onderzoek vergeleek comorbiditeitsgegevens van dementerenden met die van niet-dementerenden en ging na of er qua comorbiditeit een verschil bestaat tussen een geïnstitutionaliseerde populatie en een huisartsenpraktijkpopulatie. Urine-incontinentie blijkt duidelijk de meest frequente comorbide aandoening bij geïnstitutionaliseerde dementerenden. In de huisartsenpraktijk komen comorbide aandoeningen als fracturen, hemiplegie, cerebrovasculairelijden, nieraandoeningen en urine-incontinentie significant vaker voor bij dementerenden
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.