ITEM METADATA RECORD
Title: Studenten en drankgebruik
Authors: Aertgeerts, Bert # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Neuron vol:8 issue:3 pages:79-81
Abstract: Alcohol en studenten zijn voor veel mensen twee begrippen die meestal hand in hand gaan. Verschillende onderzoeken geven aan dat heel wat studenten meer dan 5 à 6 glazen alcohol gebruikt bij één enkele gelegenheid. Eén van de belangrijkste gevolgen van dit hoger alcoholgebruik tijdens één gelegenheid is zeker het rijden onder invloed. Enige terughoudendheid is op zijn plaats bij het duiden van de ernst en het belang van de diagnose van alcoholmisbruik, omdat dit risicogedrag vakk 'normaal' adolescentengedrag betreft en geen psychische of psychiatrische pathologie met zich meebrengt. Problemen als gevolg van overmatig drankgebruik bestaan in deze populatie vooral uit ongevallen, het missen van de lessen, minder goede schoolresultaten, een verhoogd risico op seksueel overdraagbare ziekten, ongewenste zwangerschappen, black-outs en zitten blijven. Alhoewel de meeste studenten (2/3) met een zwaar drinkgedrag niet het nut erkennen om hun drinkgedrag te matigen, lijken programma's die zich vooral richten op studenten met een risicovol alchologebruik effect te sorteren.
ISSN: 1372-4185
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
2003BAstudentdrank.pdf Published 18932KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.