ITEM METADATA RECORD
Title: Schrijven huisartsen te veel psychofarmaca voor aan kinderen ? Resultaten uit het Intego-register
Authors: Buntinx, Frank ×
Bartholomeeusen, Stephaan
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: 2003
Series Title: Huisarts Nu vol:32 issue:7 pages:361-362
Abstract: in een artikel van De Standaard van 14 juni 2003, warin de voorzitter van de WVVH Jos De Smedt trouwens onvolledig wordt geciteerd, worden de huisartsen fel onder vuur genomen. Zij zouden te pas en te onpas kalmeermiddelen voorschrijven aan kinderen en daarbij geen rekening houden met de langetermijneffecten ervan op hun ontwikkeling. Is hier sprake van journalistieke overdrijving? Omdat deze stelling zo onwaarschijnlijk leek, namen een aantal artsen de voorschrijfgegevens van de Intego-registratie inzake psychofarmaca bij kinderen onder de loep. Deze gegevens bevestigen hetgeen zij vermoedden: de beweringen in de pers zijn in flagrante tegenspraak met de realiteit.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.