ITEM METADATA RECORD
Title: Samenwerking tussen huisartsen en kinderartsen in Oost-brabant. Een explorerend pilootproject
Authors: Cannoodt, Luk ×
Vervaeren, K
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: 2004
Series Title: Huisarts Nu vol:33 issue:3 pages:142-146
Abstract: Naar aanleiding van het onderzoeksproject 'Kinderen in ziekenhuizen' peilde dit kleinschalig onderzoek naar de kwaliteit van de samenwerking tussen huisartsen en kinderartsen in Oost-Brabant. Hoewel deze in het algemeen niet slecht te noemen is, zijn er toch enkele hete hangijzers: gebrekkige communicatie (laattijdige verslaggeving, te weinig telefonisch contact), aanwezigheid van een structurele concurrentiesituatie, late doorverwijzing naar de kinderarts, geringe terugverwijzing naar de huisarts,....Een structurele aanpak zou de bestaande samenwerking kunnen verbeteren. De deelnemende artsen uit Oost-Brabant doen suggesties.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.