ITEM METADATA RECORD
Title: Screening versus diagnostiek: complexe problemen
Authors: Buntinx, Frank # ×
Issue Date: 2004
Series Title: Huisarts Wet vol:47 issue:5 pages:230-235
Abstract: Screening is het opsporen van ziekten bij mensen die (nog) klachtenvrij zijn om morbiditeit en voortijdige sterfte te voorkomen. Huisartsen houden zich allang niet alleen meer bezig met individuele diagnostiek, maar screenen hun patiënten op allerlei manieren op ziekten, voorstadia van ziekten, risicofactoren en risicogedrag. Ontwikkelingen in de genetica maken het waarschijnlijk dat binnen afzienbare tijd ook genetische risicofactoren en risicoprofielen, waarbij rekening gehouden wordt met het geheel van genetische kenmerken, gedrag en gen-omgevingsinteracties, een steeds grotere rol zullen gaan spelen. Individuele diagnostiek en diagnositek bij screening zijn nogal verschillend. Bij de beoordeling van screeningsmethoden is het goed dit onderscheid voor ogen te houden. Hoe meet je effect van screening en welke factoren beïnvloeden dat effect? Ik zal in dit artikel de theoretische achtergrond van screening toelichten en aan de hand van voorbeelden verduidelijken hoe moeilijk het soms is deze theorie in praktijk te brengen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.