ITEM METADATA RECORD
Title: Cardiovasculair risico bij patiënten met wittejashypertensie en constante hypertensie. Een vergelijkend onderzoek
Authors: Celis, Hilde ×
Staessen, Jan A
Thijs, Lutgarde
Buntinx, Frank
De Buyzere, M
Den, Hond, E
Fagard, Robert
O'Brien, ET #
Issue Date: 2004
Series Title: Huisarts Nu vol:33 issue:5 pages:281-286
Abstract: Deze studie onderzocht of er een verschil bestaat in cardiovasculaire prognose tussen patiënten met wittejashypertnsie en patiënten met constante hypertensie. Daarnaast ging ze na of de bloeddruk die in de spreekkamer wordt gemeten een andere prognostische betekenis heeft dan de bloeddruk die ambulant wordt gemeten. De resultaten tonen alvast aan dat ambulante bloeddrukname overdag een betere voorspeller is van majeure cardiovasculaire incidenten.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hypertension and Cardiovascular Epidemiology
Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
04-12-P.pdf Published 1020KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.