ITEM METADATA RECORD
Title: Implementatie van Evidence-based Medicine in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Kwalitatief onderzoek op basis van focusgroepen
Authors: Hannes, Karin ×
Leys, M
Aertgeerts, Bert
Vermeire, Etienne
Buntinx, Frank
Depoorter, A-M #
Issue Date: 2004
Series Title: Huisarts Nu vol:33 issue:5 pages:291-294
Abstract: Als huisartsen goede geneeskunde willen bedrijven, dan kunnen ze niet omheen de Evidence-based Medicine (EBM). Nochtans staan heel wat praktische problemen een goede implementatie van EBM in de weg. Dit onderzoek inventariseerde de knelpunten die Vlaamse huisartsen hierbij ervaren en reikt een classificatiemodel aan dat als basis kan worden gebruikt om de implementatie van EBM in de huisartsenpraktijk op verschillende niveaus te bevorderen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.