ITEM METADATA RECORD
Title: Is galantamine een waardevolle aanwinst voor de behandeling van dementie ? De patiënt temidden van de evidentie
Authors: Van Den Bruel, Ann
Vermeire, Etienne
Cools, Filip
Schoenmakers, Birgitte
Buntinx, Frank
Aertgeerts, Bert #
Issue Date: 2004
Series Title: Huisarts Nu vol:33 issue:7 pages:377-385
Abstract: In de vorige artikels werd de lezer wegwijs gemaakt in achtereenvolgens de ontwikkeling van een PICO bij een klinisch probleem, de trapsgewijze electronische zoektocht naar bruikbare literatuur en ten slotte de kritische beoordeling van de opbrengst ervan. Hierbij hebben de auteurs getracht de nodige theoretische basis of achtergrond aan te dragen om de verschillende stappen gemakkelijke te kunnen volgen en de nodige vaardigheden in te oefenen. Dit laatste artikel van de reeks toont waarmee de huisarts rekening moe houden wanneer hij de gevonden evidentie wil toepassen op de individuele patiënt.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.