ITEM METADATA RECORD
Title: Is iedereen met een chronische ziekte ook chronisch ziek ? Implicaties voor het sociale zekerheidssysteem
Authors: De Lepeleire, Jan ×
Heyrman, Jan #
Issue Date: 2004
Series Title: Huisarts Nu vol:33 issue:8 pages:438-445
Abstract: Een op twee patiënten die hun huisarts bezoeken, heeft te maken met een chronische aandoening waaraan hijzelf of een familielid lijdt. Deze onthutsende vaststelling zet onze overheid aan om ingrijpende maatregelen te nemen op gebied van tussenkomsten en kwaliteit van zorg. Maar welke impact hebben chronische ziekten eigenlijk ? Hoe definiëren we een chronische ziekte ? Wie is chronisch ziek ? En wie kent het label 'chronisch' toe? En ten slotte: waarmee moet de overheid rekening houden bij het bepalen van tegemoetkomingen aan deze groep patiënten ?
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.