ITEM METADATA RECORD
Title: Verwachtingen van patiënten over huisartsgeneeskunde
Authors: De Lepeleire, Jan ×
Creemers, M
Van Tichelt, K
Van Loon, Herman #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:1 pages:19-25
Abstract: Huisartsen zijn zich over het algemeen te weinig bewust van wat hun patiënten van hen verwachten. Nochtans is he tinlossen van de verwachtingen belangrijk om tevreden patiënten te hebben en te houden. Kunnen we de verwachtingen van patiënten op één of andere manier meten ? Klaarblijkelijk wel. Dit artikel beschrijft de resultaten van het gebruik en de toetsing van een instrument (vragenlijst) dat ons meer inzicht kan geven in hetgeen patiënten van ons verlangen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.