ITEM METADATA RECORD
Title: Intego in de praktijk (deel 1): Algemene gegevens over morbiditeit in de eerste lijn
Authors: Bartholomeeusen, Stephaan ×
Truyers, Carla
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:1 pages:15-17
Abstract: In dit tweede artikel van de reeks over Intego worden enkele algemene aspecten over morbiditeit in de eerste lijn besproken op basis van informatie afkomstig van de Integodatabank. Vanaf het registratiejaar 1994 is de jaarlijkse contactgroep (JCG) stabiel. Incidentie - en prevalentiecijfers worden vanaf dan berekend. Hierna worden de meest gestelde nieuwe diagnosen volgens ICPC-2 - classificatie weergegeven. Het toont aan welke nieuwe pathologie gezien wordt in de huisartspraktijk in Vlaanderen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.