ITEM METADATA RECORD
Title: Wat leren zorgplannen ons over de pathologie en de hulpverleners in de complexe thuiszorg ?
Authors: Avonts, M ×
Heeren, J
Van Remoortere, B
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:61 issue:5 pages:354-360
Abstract: De complexe thuiszorg wordt intenser en frequenter. Daarom is het belangrijk een idee the hebben welke aandoeningen aanwezig zijn en wat de ervaringen van de professionele hulpverleners zijn. In juli 2001 werd een vragenlijst verzonden aan huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, diensten gezinszorg en de mantelzorgers in Thuisgezondheidszorg Regio Mortsel. De vragenlijst peilde naar de taken van de professionele zorgverstrekkers, de behandelde aandoeningen,de steunfiguren, de samenwerking tussen de hulpverleners en de tijdsinvestering. De analyse gebeurde op 181 bevraagde zorgplannen (responsratio 92%). De betrokken patiënten, van wie 69% vrouw is, hebben een mediane leeftijd van 88 jaar en gemiddeld een 498,65 dagen durend zorgplan. De meest voorkomende aandoeningen zijn dementie (23%) en hypertensie (18%). De patiënten in de complexe thuiszorg leiden veelal aan een multipathologie (gemiddeld 3 aandoeningen per patiënt). De samenwerking verliep in de meeste gevallen goed tot zeer goed. Er konden geen significante verschillen gevonden worden in de samenwerking ùet de verschillende disciplines. Hulpverleners uit de bevraagde disciplines hebben een verschillende inschatting van de steunfiguren. De intensiteit van de complexe thuiszrog ligt erg hoog. De complexe thuiszorg wordt als zeer belastend ervaren door de mantelzorger ondanks een goede samenwerking met de professionele hulpverleners.
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.