ITEM METADATA RECORD
Title: Intego in de praktijk (deel 2): Incidentie van waterpokken
Authors: Truyers, Carla ×
Bartholomeeusen, Stephaan
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:2 pages:79-81
Abstract: Dit tweede artikel van de reeks over de Intego-databank behandelt de epidemiologische gegevens (incidentie, leeftijds-en geslachtsverdeling) van waterpokken over een periode van tien jaar. Uit de bespreking blijkt onder meer dat ruim 90% van alle waterpokken diagnosen wordt gesteld voor de leeftijd van veertien jaar, met een piekincidentie van 60 per duizend kindjaren in de groep van nul tot vier jaar.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.