ITEM METADATA RECORD
Title: Intego in de praktijk (deel 3): Incidentie van wratten
Authors: Truyers, Carla ×
Bartholomeeusen, Stephaan
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:3 pages:126-128
Abstract: Dit derde artikel van de reeks over de Inteog-databank bespreekt de incidentie, leeftijds-en geslachtsverdeling en de seizoensvariatie van wratten over een periode van tien jaar. Uit onze gegevens blijkt dat wratten vooral in de maande september en oktober worden gerapporteerd. Tijdens de winterperiode, voornamelijk in de maanden december en februari, worden minder nieuwe gevallen geregistreerd.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.