ITEM METADATA RECORD
Title: Intego in de praktijk (deel 4). Incidentie van COPD en astma
Authors: Truyers, Carla ×
Bartholomeeusen, Stephaan
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2005
Series Title: Huisarts Nu vol:34 issue:4 pages:183-185
Abstract: Dit vierde artikel van de Intego-reeks bespreekt de incidentie, leeftijds- en geslachtsverdeling en de seizoensvariatie van COPD en astma over een periode van tien jaar.Onze gegevens bevestigen een verschuiving in de populatiekarakteristieken van COPD, met name een afname van incidentie bij mannen tijdens de onderzoeksperiode. Dit is merkwaardig, omdat COPD de laatste jaren toch veel aandacht kreeg.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.